Din vagn

Din vagn är tom


Är du osäker på var du ska börja?

Det börjar härifrån:

Vi städar efter oss.

E-handelsleveranser har ett koldioxidavtryck. Det är därför vi stödjer banbrytande företag som tar bort kol från luften.

Tillsammans har deltagande företag...

  • Tog bort mer än tusentals ton kol från atmosfären
  • Tillhandahöll koldioxidneutral frakt för mer än miljoner beställningar

Så här fungerar det: För varje beställning vi tar emot används en formel för att beräkna de uppskattade fraktutsläppen. Baserat på dessa uppskattningar går en del av våra intäkter till kolavskiljningsföretag som har granskats av forskare från Carbon Direct. Dessa företag använder pengarna för att ta bort hur mycket kol som våra försändelser har skapat. Eventuella extra medel går till vidareutveckling av kolavlägsnande tekniker.

Låt oss träffa några av företagen som tar bort kol från himlen.

Gräsrotskol

Videoförhandsgranskning är inte tillgänglig i redigeraren.
 
Grassroots Carbon hjälper ranchägare att ändra markförvaltningsmetoder för att förbättra markens och ekologiska hälsa, vilket fångar upp och lagrar mer kol i jorden.

Återplantering av mast

Drones over a forest
Mast Reforestation kombinerar beprövade skogsbruksmetoder med ny teknik för att återföda friska, motståndskraftiga, klimatanpassade skogar som förlorats till skogsbränder. Masts tjänster inkluderar fröinsamling, plantodling, återplanteringstjänster och finansiering baserad på högkvalitativa kolborttagningskrediter.